Syftet med brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

- Sotbildning och beläggningar, 
- Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet
- Drift och skötsel samt
- Taksäkerhetsanordningar

Ladda hem PDF på Taksäkerhetskommitténs broschyr för utförligare information om taksäkerhet här.
 
Ladda ned enklare blad för villaägarna här

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. 

Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.