Dirtclean™ är en mycket effektiv metod för rengöring av rök- och ventilationskanaler. 
 
Det är en helt ny metod för rengöring av eldstäder, rökkanaler och ventilationssystem och rengör på djupet utan risk för skador i kanalen.

Dirtclean™ kan användas i murade kanaler, på tätningsbruk, i flexrör, i stålskorstenar och i alla typer av ventilationskanaler. Resultatet är en helt igenom ren kanal eller eldstad - oavsett material, oavsett beläggning. 
 
Att dirtclean™ tar bort tjärbeläggningar ur rökkanaler är redan känt. Men det är svårt att tro sina ögon när 100 liter tjärsot lossnar under rengöring. Det är en oerhörd stor brandbelastning. Hur länge hade en skorstensbrand brunnit och vilka följder den fått. 

Vi utför rengöring med dirtclean™ metoden och det finns möjlighet att få ROT-avdrag på det arbetet. Kontakta oss för mer information. 

Bilderna visar samma rökkanaler före och efter rengöring.