Energideklaration

Energideklarationen är ett verktyg för att minska en byggnads energiåtgång, driftskostnader och utsläpp av växthusgaser. Den gör det enklare att se vilka åtgärder för energibesparing som är lönsamma och ger en möjlighet att skapa en bättre inomhusmiljö.

Besiktningen omfattar en okulär kontroll av bla. värmecentral, elcentral, enstaka lägenhet, tvättstuga, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering.
Efter besiktning beräknar vi kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen samt underlag för hur bygganden bör skötas för att optimera driften.

Kontakta oss på kontoret för mer information och offert.