CORONAVIRUSET

Se till att håll er uppdaterade på läget via exempelvis www.krisinformation.se som samlar information från svenska myndigheter. Där finns även en bra FAQ som ni hittar här

OBS! Se till att ha nära kontakt med era beställare. Diskutera rutiner och informationsspridning till kommuninvånarna. Det är viktigt att ni har en samsyn. 

OBS! MSB har tagit fram ett dokument som är tänkt att vägleda kommuner och räddningstjänster gällande sotningsverksamheten i dessa Coronatider. Dokumentet är framtaget i dialog med SSR och SKR. Ni kan läsa hela dokumentet här. Observera att detta dokument i första hand riktar sig till just kommuner och räddningstjänster.

OBS! Folkhälsomyndigheten har tagit fram uppdaterade föreskrifter kopplade till Covid-19. Läs mer här. 

TIPS! Kontakta gärna den lokala tidningen eller lokalradion för att informera om läget gällande sotning och brandskyddskontroll. Ställ gärna upp på intervju eller reportage. Kan ni även få med era beställarna så ger det extra tyngd. Tänk att det är viktigt att få en förståelse för sotningsverksamheten även i dessa tider, hos både fastighetsägare och beslutsfattare. 

Om ni är smittad, misstänker smitta eller sitter i hemkarantän vänligen omboka er tid på telefon: 0455-16610 eller 0457-26600
mail: karlskrona@sotarna.nu eller ronneby.sotarna.nu
Vårt företag har fastställda rutiner för att minska smittspridning. Som exempel kan våra sotare komma att använda sig av skyddsutrustning såsom andningsskydd, heltäckande kläder och skyddshandskar. De kommer även att ställa frågor om eventuell smitta och hälsar inte genom att ta i hand.
Vi på Sotarna följer de anvisningar och beslut som ges av expertmyndigheter och av Sveriges regering. Dessa kan förändras på kort varsel, vilket innebär att våra rutiner kan komma att ändras fram till dess att vi besöker er. Våra rutiner kommer dock alltid att syfta till att minimera risken för smittspridning. Hör gärna av er till oss om ni har frågor.
Du som tillhör en riskgrupp och är orolig över vårt besök kontakta oss på
telefon: 0455-16610 eller 0457-26600
mail: karlskrona@sotarna.nu eller ronneby.sotarna.nu

Peter Rolfmark

Jag har arbetat som skorstensfejare i 28 år, även min far var skorstensfejarmästare, så det har varit mycket sotarprat runt middagsbordet hemma.

Se mer

Adressändring

Snälla, kontakta oss vid ägarbyte eller om de har ny faktura adress genom att fylla i detta formuläret.

Kundnr / Fastighetsbeteckning

Fastighets-adress

Faktura-adress

Namn & telefonnummer

Ronneby Sotningsdistrikt AB
Joakim Lennartsson
ventilationstekniker

Stefan Henningsson
skorstensfejare

Johannes Jirback
skorstensfejartekniker

Maja Arvidsson
skorstensfejare

Torbjörn Carlsson
skorstensfejartekniker

John Pettersson
ventilationtekniker

Katarina Jönsson
kundtjänst / administration

Anette Rolfmark
ekonomi


Sotningsdistrikt Karlskrona AB
Linus Holgersson
skorstensfejartekniker

Robin Brunell
skorstensfejare

Patrik Ottosson
skorstensfejartekniker

Lenny Pettersson
skorstensfejare

Jimmy Edelmalm
skorstensfejare

Dennis Falk
skorstensfejare

Mikael Sigfridsson
skorstensfejare

Peter Rolfmark
VD / skorstensfejarmästare

Camilla Rundqvist
kundtjänst / administration