Miljöcertifiering enligt FR2000

Vi är miljöcertifierade enligt FR2000.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ett integrerat ledningssystem FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och kan användas av alla typer av organisationer.
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetens".


Kontakta oss

Boka tid för sotning.
Ronneby    0457 - 266 00
Karlskrona 0455 - 166 10


ronneby@sotarna.nu

karlskrona@sotarna.nu