SOTNINGSTAXA

Vad kostar det?
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll (sotningstaxa fr.o.m. 2016-07-01)
(klicka här för att läsa mer)


Kostnad för sotning och brandskyddskontroll fasställs enligt taxa i vardera kommun.
Kostnaden är baserad på att vi utför sotning och brandskyddskontroll områdesvis genom avisering och vi att går från hus till hus.

Vid arbeten som utförs utöver den aviserade sotningen tillkommer en extra kostnad.

BESIKTNING
Råd och anvisning för pris kontakta kontoret. 
Installationsbesiktning, överlåtelsebe
siktning, sprängbesiktning
för pris kontakta kontoret.

SCANDBIO PELLETS
8 mm (16 kg per säck) 52 säckar/pall
Leveranspris per pall vid beställning av minst 3 pallar  Pris 2462 kr
Leveranspris per pall vid beställning av minst 2 pallar  
Pris 2689 kr
Leveranspris per pall vid beställning av minst 6 pallar Pris 2344 krBrandvarnare
, inkl batteri med 10 års hållbarhet 145 kr

Brandsläckare
 läs mer här

Brandfilt
120x180 129 kr

Brandpaket (brandvarnare, brandsläckare, brandfilt inkl montering i samband med sotning eller annat arbete) 695 kr 

Ventilationsrengöring i 3 delar
Don, kanaler med tillhörande aggregat.
Rekommenderas att utföras vart  6:e år.

Till- och frånluftssystem 3400:-
Frånluftssystem  2800:-

Det är möjligt att utnyttja rotavdrag 30% på arbetskostnaden.

Energideklaration Ring kontoret för pris och information.