Vår verksamhetspolicy

 

Ordning och reda. Genom att vara certifierade enligt FR2000 säkrar vi efterlevnad av våra åtaganden och rutiner, ständig förbättring av verksamheten och därigenom  nöjda kunder.

Miljöbelastningen som vår verksamhet och våra kunders anläggningar bidrar till minimeras ständigt genom att vi är medvetna om orsakerna och ständigt verkar för  att reducera dessa.

Steget före innebär att vi förebygger risker som vår personal kan utsättas för under utförande av uppdrag samt våra kunder kan utsättas för under nyttjande av anläggningar

Omvärldsbevakning, egenutveckling och en aktiv dialog med våra kunder utvecklar vår kompetens, våra erbjudanden och vårt arbetssätt samt säkerställer att vi alltid är uppdaterade i de lagar, förordningar och allmänna krav som reglerar vår verksamhet

Relationerna till våra kunder och intressenter skall kännetecknas av god etik och respekt för alla individer*, god kommunikation, högt engagemang, hög kompetens och snabbhet, så att vi på bästa sätt möter kundernas och intressenternas behov och förväntningar.

Genom ett framsynt förhållningssätt säkerställer vi en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

 

Peter Rolfmark

2018-06-02

VD